TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI MẶT HỒ

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN 2,500m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG 60%
LOẠI HÌNH Mặt bằng cho thuê
CHỦ ĐẦU TƯ Regal Group
PHÁT TRIỂN BỞI Regal Homes