REGAL RESIDENCE LEGACY

DIỆN TÍCH ĐẤT 6,580.78m2
DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG 85,550.14m2 (chưa bao gồm tầng hầm, tầng lánh nạn, PCCC)
LOẠI HÌNH Căn hộ cao tầng (40 tầng)
CHỦ ĐẦU TƯ Regal Group
PHÁT TRIỂN BỞI Regal Homes và các công ty hàng đầu thế giới
PHÁP LÝ Sổ hồng riêng sở hữu lâu dài