DREAM BEACH VILLAS

DIỆN TÍCH ĐẤT 200m2 - 240m2/căn
DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG 386m2 - 554m2/căn
LOẠI HÌNH Biệt thự
CHỦ ĐẦU TƯ Regal Group
PHÁT TRIỂN BỞI Regal Homes và các công ty hàng đầu thế giới
PHÁP LÝ Sổ hồng riêng sở hữu lâu dài