CASA SIGNATURE VILLAS G1-B

DIỆN TÍCH ĐẤT 591m2
DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG 1084,5m2
LOẠI HÌNH Dinh thự
CHỦ ĐẦU TƯ Regal Group
PHÁT TRIỂN BỞI Regal Homes và các công ty hàng đầu thế giới
PHÁP LÝ Sổ hồng riêng sở hữu lâu dài