CASA SIGNATURE VILLAS A-A

DIỆN TÍCH ĐẤT 474,34m2
DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG 954m2
LOẠI HÌNH Dinh thự
CHỦ ĐẦU TƯ Regal Group
PHÁT TRIỂN BỞI Regal Homes và các công ty hàng đầu thế giới
PHÁP LÝ Sổ hồng riêng sở hữu lâu dài